Jaką część renty lub emerytury może zająć komornik?

Różne sytuacje życiowe i losowe okoliczności sprawiają, że niemal każda osoba może w pewnym momencie życia popaść w długi. Czasami można szybko poradzić sobie z tym problemem, ale w niektórych przypadkach sprawa nie wygląda tak różowo. Ostatecznością w przypadku długotrwałego zadłużenia jest interwencja komornika. Niektórym osobom wydaje się, że egzekucje komornicze mogą być dotkliwe tylko dla osób, które posiadają jakikolwiek majątek. Tymczasem w każdym przypadku komornik ma prawo do zajęcia twoich dochodów, nawet jeśli nie stanowią wynagrodzenia za wykonywaną pracę.

Zajęciu mogą podlegać również środki wpływające z świadczeń rentowych lub emerytalnych. Podlegają jednak nieco bardziej restrykcyjnym regułom niż pensja. Komornik ma prawo zająć dwadzieścia pięć procent emerytury. Dodatkowo, wolna od egzekucji pozostaje kwota, która odpowiada pięćdziesięciu procentom najniższej emerytury lub renty. Zważywszy na to, jak niskie są świadczenia rentowe i emerytalne w Polsce, nadal trudno uznać tego rodzaju sytuację za komfortową.

Można jednak założyć, że ograniczenia nałożone na prawników pozwolą dłużnikowi na wykupienie odpowiednich lekarstw czy zakup produktów spożywczych, które pozwolą mu utrzymać się przy życiu.