Czego nie może robić komornik?

Wykonywanie zawodu komornika wiąże się z szeregiem obowiązków i możliwości wykorzystania specyficznych narzędzi. Wszystkie prawa, jakie posiada tego rodzaju funkcjonariusz publiczny, uregulowane są w odpowiednich ustawach i regulaminach.

Nie należy jednak zapominać, że poza obowiązkami, zawód komornika wiąże się także z odpowiedzialnością i pewnymi ograniczeniami. Ogromne znaczenie ma tutaj fakt, że zawód komornika uznawany jest za funkcję publiczną.

W przypadku, gdy powaga lub godność tego urzędu zostanie naruszona, dana osoba będzie musiała odpowiedzieć za to dyscyplinarnie. Z przykrymi konsekwencjami prawnymi będzie wiązało się również niewykonanie poleceń powizytacyjnych, a także wydatkowanie środków w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

Każdy komornik, dbający o wykonywanie swoich obowiązków, powinien więc przykładać szczególną uwagę do tego rodzaju kwestii. Nie bez znaczenia pozostają także konsekwencje, jakie można wyciągnąć z nieprawidłowego zachowania komornika.

W czołówce znajdą się tutaj takie kary jak upomnienie czy nagana. Na komornika, który narusza swoje prawa, można nałożyć również karę pieniężna, której kwota może sięgnąć dwudziestokrotnej wysokości najniższego spośród przeciętnych wynagrodzeń miesięcznych w gospodarce narodowej.

Najsurowszą karą jest wydalenie ze służby komorniczej. Taka kara wiąże się z zakazem wykonywania zawodu na okres 5 lat.